“Pio XII Pontífice Máximo”. 2021. Paideia 2 (3). https://periodicos.uniso.br/paideia/article/view/4725.