Misiara , Antonio Pedro. 2021. “Miscelânea ‘Universitas’”. Paideia 2 (Supl.1). https://periodicos.uniso.br/paideia/article/view/4731.