Ab’Saber, Aziz Nacib. 2021. “Aptidões Agrárias Do Solo Maranhense”. Paideia 3 (6). https://periodicos.uniso.br/paideia/article/view/4758.